Pamiatky a múzeá

Skanzen v Pribyline
Najmladším prírodným múzeom na Slovensku je Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Leží v ústi Račkovej doliny a nad ním sa vypínajú majestátne štíty Západných Tatier. Toto múzeum bolo založené aby sa zachránil pamätný historický, hnuteľný i nehnuteľný majetok prevažne zo zaplavených obcí, ktoré museli ustúpiť výstavbe vodnej nádrže Liptovská Mara. Pravidelne sa tu konajú tématické nedele s ukážkami ľudových remesiel. Deti sa môžu pohrať s domácimi zvieratkami. Autom sa tam dostanete do 30 minút.

Vlkolínec
Vlkolínec je svahová obec, ležiaca v nadmorskej výške 718 m n. m. v juhovýchodnom výbežku Národného parku Veľká Fatra, v bočnom údolí Revúckej doliny, na južnom úpätí vrchu Sidorovo. Táto pamiatka ľudovej architektúryje zapísaná v zoznamesvetového dedičstva UNESCO. Dodnes je táto podhorská dedinka obývaná niekoľkými stálymi obyvateľmi. Autom sa tam dostanete za cca 45 minút.

Drevený artikulárny kostol v Liptovskom Kríži
Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európy.
Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22. 8. 1982.
Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej cirkevnej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i pravoslávnych drevených kostolov. Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestanskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.Pešo popod horu tam prídete za 30 minút.

Havránok
Archeoskanzen Havránok je stálou expozíciou vo voľnej prírode , pričom je zároveň aj archeologickým náleziskom, kde nájdete zrekonštruované objekty z keltskej doby a stredoveku ako napríklad rituálny areál, sídliskové objekty, opevnenia so vstupnými bránami, zrekonštruovaný zemepanský hrádok.
Havránok predstavuje kultové miesto druidskej svätyne z 1. storočia nášho letopočtu . Jeho súčasťou je aj obetná šachta, kde boli nájdené zvyšky spaľovaných obiet.
Toto miesto bolo osídlené od 4. storočia p. n. l. až do 2.stor. n. l. (pôvodné domáce obyvateľstvo a keltské kmene ) a neskôr opäť až v 11. až 15. storočí.
Archeoskanzen Havránok je jedna z najstarších historických pamiatok Liptova.
Havránok nájdete neďaleko kostola na Liptovskej Mare.