Jaskyne

Naše sprístupnené jaskyne sú nevšednými prírodnými fenoménmi a patria medzi skutočné klenoty Slovenska. Viaceré z nich sú známe v celej Európe i vo svete. Preto sú lákavou pozvánkou na zaujímavé cesty za krásou a poznaním nášho kraja.

Oblasť Liptova je veľmi bohatá na jaskynné útvary a  nachádza sa  tu aj jeden z najznámejších a najdlhších jaskynných systémov na Slovensku, Demänovský jaskynný systém. Je vytvorený riečkou Demänovkou na pravej strane Demänovskej doliny, v Nízkych Tatrách a jeho celková známa dĺžka v súčasnosti je 35,2 km. Pozostáva zo systému desiatich speleologicky prepojených jaskýň. Najvýznamnejšie z nich sú: Demänovská jaskyňa slobody (8336 m) a Demänovská ľadová jaskyňa (2445 m), ktoré sú sprístupnené verejnosti. Ďalej nasledujú Demänovská jaskyňa mieru (16 174 m), Jaskyňa Vyvieranie (1437 m) a Pustá jaskyňa (4663 m). K jaskynnému systému sú pripojené aj ďalšie jaskyne: Údolná jaskyňa, Jaskyňa pod útesom, Pavúčia jaskyňa, Jaskyňa trosiek a Jaskyňa č. 15. Niektoré jaskyne Demänovského systému patria medzi dôležité zimoviská netopierov. V Demänovskej ľadovej jaskyni bolo zistených doposiaľ 9 druhov netopierov. Táto lokalita je jedným z najvýznamnejších zimovísk večernice severskej (Eptesicus nilssonii) na Slovensku. Demänovské jaskyne sú významnou paleontologickou lokalitou. Známe sú najmä bohaté nálezy kostrových pozostatkov medveďa jaskynného (Ursus spelaeus) z Demänovskej ľadovej jaskyne.
Demänovská ľadová jaskyňa predstavuje severnú časť svetoznámych Demänovských jaskýň. Pozoruhodná je výskytom trvalej ľadovej výplne, bizarnými a mohutnými tvarmi podzemných priestorov, vzácnou jaskynnou faunou ako aj bohatou históriou. Z našej obce vedie ku jaskyni chodník pre peších turistov a nenáročná prechádzka trvá necelú hodinu.
Demänovská jaskyňa slobody už po dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom horskej riečky Demänovky i čarokrásnymi jaskynnými jazierkami. Právom je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. Z našej obce vedie ku jaskyni chodník pre peších turistov a prechádzka ku nej trvá hodinu a pol.